دسته بندی محصولات
یو پی اس OPTI PLUS

 

برق اضطراری مخصوص دوربین های مداربسته


-1 حذف کلیه آدابتور ها
-2 حذف نویز مغناطیس ی والکتریکی وشفافیت تصویر
-3 حفاظت ازکلیه دوربین ها ودستگاه درمقابل تغییرات ولتازبرق
-4 خروجی 12.5 ولت برای جلوگیری ازافت ولتاژدرمسیر های سیم کش ی
-5 افزایش طول عمر باطری
-6 قطع خروجی زمانی که مقدار ولتازباطری کمتر از 10 ولت باشد.


گارانتی 12 ماهه تعویض

 

R مشخصات فنی Start Real قیمت مصرف کننده(تومان)
1 پشتیبانی از دستگاه 4کاناله
4عدددوربین
ساپورت باطری تا 20 آمپر
12A 6A 350000
2 پشتیبانی از دستگاه 4کاناله
4عدددوربین
ساپورت باطری تا 40 آمپر
14A 7A 380000
3 پشتیبانی از دستگاه 4کاناله
4عدددوربین
ساپورت باطری تا 70 آمپر
16A 8A 400000
4 پشتیبانی از دستگاه 4کاناله
4عدددوربین
ساپورت باطری تا 100 آمپر
18A 9A 420000
5 پشتیبانی از دستگاه 4کاناله
4عدددوربین
ساپورت باطری تا 120 آمپر
20A 10A 450000
6 پشتیبانی از دستگاه 4کاناله
4عدددوربین
ساپورت باطری تا 200 آمپر
28A 14A 550000
7 پشتیبانی از دستگاه 8کاناله
8عدددوربین
ساپورت باطری تا 20 آمپر
16A 8A 400000
8 پشتیبانی از دستگاه 8کاناله
8عدددوربین
ساپورت باطری تا 40 آمپر
18A 9A 420000
9 پشتیبانی از دستگاه 8کاناله
8عدددوربین
ساپورت باطری تا 50 آمپر
20A 10A 450000
10 پشتیبانی از دستگاه 8کاناله
8عدددوربین
ساپورت باطری تا 100 آمپر
22A 11A 500000
11 پشتیبانی از دستگاه 8کاناله
8عدددوربین
ساپورت باطری تا 120 آمپر
24A 12A 520000
12 پشتیبانی از دستگاه 8کاناله
8عدددوربین
ساپورت باطری تا 140 آمپر
26A 13A 550000
13 پشتیبانی از دستگاه 16 کاناله
16 عدددوربین
ساپورت باطری تا 50 آمپر
22A 11A 500000
14 پشتیبانی از دستگاه 16 کاناله
16 عدددوربین
ساپورت باطری تا 80 آمپر
24A 12A 520000
15 پشتیبانی از دستگاه 16 کاناله
16 عدددوربین
ساپورت باطری تا 100 آمپر
26A 13A 550000
16 پشتیبانی از دستگاه 16 کاناله
16 عدددوربین
ساپورت باطری تا 140 آمپر
28A 14A 580000

 

 

 

 کامنت خود را بنویسید